Logo

Tidligere mottakere

Gjennom de siste 50 år har blant andre følgende institusjoner mottatt midler:

 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Stiftelsen 1000-årsjubileet
 • Det medisinske fakultet NTNU
 • Jushjelpa Midt-Norge
 • 22B Kontaktsenter
 • Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
 • Trondhjems Skiklub
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim
 • Overhalla Historielag
 • Trondhjems Hospital
 • NTNU Universitetsbiblioteket
 • Malvik Historielag
 • Trondhjems Sjøfartsmuseum