Logo

Hvordan søke

Søknad sendes på e-post til aebachkesfond@bachke.no
Søknaden må inneholde følgende:

  • søkende institusjons navn
  • beskrivelse av prosjekt/formål og fremdriftsplan
  • omsøkt beløp
  • budsjett og finansieringsplan
  • e-postadresse
  • telefonnummer

Søknadene behandles årlig, med søknadsfrist 28. februar.