Logo

Personvernerklæring

1. Innledning

Arild og Emilie Bachkes Fond er behandlingsansvarlig for registering av personopplysninger i forbindelse med realisering av formålet, som er å gi støtte til kulturelle, humanitære og allmennyttige formål i Trondheim og Trøndelag.

Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger. For stiftelsen gjelder dette først og fremst personvernet til personer hvor det er registrert personopplysninger:

  • I forbindelse med søknader om støtte
  • Leverandører

For å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker og forsvarlig måte er det etablert følgende retningslinjer:

2. Formålet med behandlingen

For å kunne administrere arbeidet med stiftelsens formål og dens aktiviteter må stiftelsen behandle visse personopplysninger. Vi benytter personopplysninger til følgende formål:

  • Behandling av søknader
  • Oppfølging av søknads- og stipendtildeling
  • Statistikk

3. Hvilke personopplysninger behandles

Det behandles kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre formålet.

4. Behandlingsgrunnlag

Arild og Emilie Bachkes Fond har ifølge personopplysningsloven rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre sitt formål.

Det legges til grunn at det ved søknadsinnsending som handling anses inngått avtale med legatet om bruk av opplysningene til søknadsbehandlingen.

5. Sikkerhet

Stiftelsen vil kontinuerlig påse at personopplysninger ikke blir misbrukt, og at de er korrekte.

6. Personopplysninger til tredjeparter

Stiftelsen kan gi leverandører og andre tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre formålet. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte slike personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med stiftelsen.

7. Innsyn

Personer som har personopplysninger lagret hos stiftelsen, kan kreve innsyn i opplysningene, og stille krav om retting eller sletting av personopplysninger.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger stiftelsen har lagret kan sendes til: aebachkesfond@bachke.no

Personer hvis personopplysninger er lagret hos stiftelsen, har rett til å klage til Datatilsynet dersom de mener stiftelsen behandler personopplysningene i strid med personvernreglene.

8. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Stiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet, med mindre stiftelsen etter lov er pålagt å lagre opplysningene.