Logo

Søknadskrav

  • Institusjonens formål må kunne klassifiseres som kulturelt, humanitært eller allmennyttig.
  • Søker må være en institusjon, ikke privatperson.
  • Institusjonen må være basert i Trondheim eller Trøndelag.
  • Støtte gis ikke til reiseformål og klart driftsrelaterte aktiviteter.

  • Ved innvilget søknad vil 50 % av tilskuddet utbetales ved anmodning og bekreftelse om at tiltaket vil bli gjennomført i henhold til søknad, mens resterende 50 % utbetales etter tilsendt rapport på fullført prosjekt. Individuelle utdelingsbeløp varierer. Utdelingsbeløp ligger vanligvis mellom kr 10 000 og kr 100 000 per mottaker.