Logo

Styret og administrasjon

Styret:

Paul E. Hjelm-Hansen
Styreleder

Jan Kaare Tapper
Styremedlem

Randi G. Hjelm-Hansen
Styremedlem

Administrasjon:

Bachke & Co A/S, ved Kristin Skram
Forretningsførsel